1 – Välkommen till Ryd-Boatorps byalag (startsida)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Midsommar i Kvarneket

Vi i byalaget vill värna om miljön i byarna samt ha en gemenskap mellan invånarna i hela bygden, den bygd som vi kallar Ryd-Boatorp.

 

Byarna Ryd och Boatorp, ligger strax öster om Moheda, som är ett litet samhälle i Alvesta kommun. Ett hundratal invånare bor i dessa byar.

 

Byalaget har en gemensam samlingsplats, vilken är den gamla dansbanan Kvarneket som ligger i Ryd. Denna plats arrenderas av Alvesta kommun och vi sköter om den och har gemensamma aktiviteter här.

 

För ett antal år sedan kartlades området och en torpinventering gjordes. Vi fann då ut att ca 100 gamla torp fanns i vår rote och nu har vi även fått reda på vilka som bodde på de olika platserna/torpen.

 

Våra aktiviteter i bygden är av olika slag.
Vi har en Byastämma,
vårstädning i Kvarneket,
fisketävling i sjön Furen,
Midsommarfest 
i Kvarneket,
slåttergille med gröt och sill,
och en boulebana.