Arbetsexempel

Vi söker ibland namn på personer och var de bodde och i de fallen har vi ett foto som i detta fall.

antikt foto 1

Hur du kan göra med kartor. Den övre är transparent.

 

Risingeby Risinge

Här ser vi två exempel på hur man vrider in den gamla kartan mot den nya för att spåra fyndplatser på ett enklare sätt.
Genom det gamla kartbladet syns alla nya vägar tydligt, men framförallt ser man de vägar som ligger kvar där de alltid gjort då dessa går mellan åker och ängsmarker. Platsen är Risinge, dels byn i närbild och dels byn med alla sina utmarker, vägen söderut går mot Åryd.
Foton 2005 © Växjö lag 2. Härrör från www.skoghistoria.se