Introduktion till Ryd-Boatorps byalag

 

Ryd-Boatorp-boken

Välkommen till vår hemsida ryd-boatorp.se

Hemsidan är stadd i förvandling och vi har flera som sitter och plitar texter samt letar bilder som skall in på hemsidan.

Men inget är beständigt och vi har börjat undra om det inte finns fler i roten eller utanför som har foton, minnen och kanske t o m texter, t. ex. uppsatser (från skolan?) eller dagboksanteckningar som vi kan få låna till hemsidan.
Hör gärna av er/dig så får vi pratas vid eller ”träffas över en kopp” och se vad som finns. Rubrikerna till höger är de som gäller just nu men det som du/ni har i lager kan lätt ändra allt.

Vid lån av foton och text så anges källan i görligaste mån. naturligtvis kommer vi givetvis att göra vad vi kan för att få tag på den som gjort texten eller fotograferat/ritat/tecknat för att få tillstånd att låna, det gäller även ifall motivet är en person som då helst ska ge sitt godkännande till publiceringen, barnbilder däremot försöker vi undvika i görligaste mån. Vi har nu fått tillstånd att publicera boken; Småstugebebyggelsen i Ryd-Boatorps rote, efter det att en eventuell revidering av boken har gjorts.

 

Området Ryd-Boatorp ligger endast i Mohedas östra del, på andra sidan stambanan och öster om landsvägen mot Musteryd. I detta område finner vi bl a Moheda skola, även Östregård som nog är känt av de flesta även utanför roten. Här finns även ett 30-tal gårdar och en hel del hemman/villor.

Boken; Småstugebebyggelsen i Ryd-Boatorps rote utkom i mars 1980. och det var Herbert Dahlström som sammanställde boken. Till grund för skriften låg en inventering gjord av byalaget under åren 1977-1980. Under 2015 skall boken digitaliseras, dvs ocr-skannas. Eventuella felaktigheter och kompletteringar av text samt bilder sker då. Tillstånd finns av Kennedy Andersson för detta arbete.

Första gången Moheda nämns i bevarade handlingar är den 6 maj 1334, med stavningen Moadhe. En annan senare stavning är Moedha. År 1620 erhöll Moheda rättigheter som lydköping under Jönköpings stad. Före mitten av 1800-talet hade dock denna verksamhet upphört.

I Moheda hade armén ett centralt beredskapslager för drivmedel. Den 23 juli 1958 inträffade en explosion i bergrummet som krävde tre människoliv och orsakade stora föroreningar av olja och bensin i närområdet. (Se rubriken Historia)

Moheda är en kyrkby i Moheda socken och ingick efter kommunreformen 1862 i Moheda landskommun. I denna inrättades för orten 13 juni 1947 Moheda municipalsamhälle vilket upplöstes 31 december 1954. Orten ingår sedan 1971 i Alvesta kommun.

——————

Webmaster
Björn Möller, webmaster@ryd-boatorp.se
070-282 85 97 / 0470-833 88

Styrelsen

Ordförande:   Christer Johansson, info@ryd-boatorp.se

Kassör:   Einar Andersson, info@ryd-boatorp.se

Sekreterare:   Elsie-Britte Bertilsson, info@ryd-boatorp.se