Protokoll, Rapporter, o. dyl.

I denna mapp ligger alla viktiga protokoll och rapporter. Men även andra viktiga och övergripande handingar.

 

Nu är protokollen begärda från Byarådet. De flesta finns magasinerade hos Kronobergsarkivet i Växjö.