Huset beboddes av … / tidsperioden …?

Om vi t ex tänker oss Huset/Gården Dalen så har vi där idag Einar Andersson med fru.
Men vilka är de föregående bosättarna i huset och på gården? Om huset/gården är gammal så svindlar det nästan om man då har en aning om antalet människor som funnits där i tidigare generationer!

Och under vilka tidsperioder bodde dessa.
När fick Einar gården?
Eller var det hans frus gård?
Var det fler boenden där under 1800 talet.
Eller var platsen helt enkelt tätare bebyggd före de olika skiftena, bl a storskiftet.Finns det foton, flygfoton, målningar över gården eller delar av gården och alla de människor som bott och verkat där, gäster från närliggande gårdar som kan identifieras.