2016 04 18 – Rapport från Byastämman

Rapport från Byastämman

Byastämman avhölls i Moheda Församlingshem mellan kl 19 och 21 den 18 april 2016.

Christer Johansson förde klubban och Elsie-Britte Bertilsson förde protokollet. Själva förhandlingarna flöt på bra som väntat och alla personer omvaldes.

Tre intressanta detaljer bör dock nämnas.

1) Ett julbord för folket inom roten vill gärna ha en upprepning av fjolårets julbord i Ryssby.

2) Christer Johansson berättade att Furens Fiskevårdsförening har bestämt att sjön Furen skall rensas på s k vitfisk för att på så sätt få fram större aborrar och förhoppningsvis få tillbaka kräftorna. Det tycks vara ett faktum att kräftor trivs i mindre näringsrika vatten medan vitfisken trivs bäst i näringsrika vatten. Två ryssjor kommar att läggas ut om någon tid och dessa ska vittjas varje dag under en tidsperiod.

Vi fick också lära oss att:
man kan räkna årsringarna på aborrens gällock,
att under 1500-talet åts det 145 kg fisk per person,
att under 2000-talets äts det 15 kg/person,
klostren låg alltid vid fiskevatten,
våra sjöar består av 70-80 % vitfisk och 20-30 % är rovfisk
det som helst fiskas idag är rovfisken.
3) En mycket intressant bildvisning stod Christer Nielsen, Ryd, för. Han visade olika bilder på äldre hus som närborna kände igen och kommenterade flitigt.

Synd bara att inte salen var full med alla inbjudna men en tredjedel var mycket bra. Efter själva årsmötet och innan bildvisningen avåts de båda traditionellt bamsiga smörgåstårtorna och så drack vi kaffe med kaka givetvis.

/Webmastern