2016 04 18 – Protokoll för Byastämman

PROTOKOLL FÖRT VID RYD-BOATORPS BYASTÄMMA I MOHEDA FÖRSAMLINGSHEM DEN 18 APRIL 2016.

 

27 bybor kom till Byastämman denna kyliga aprilkväll och trots att vårvärmen saknas, har de flesta av vårblommorna slagit ut. I dag är blåsten är kall och det är tätt mellan regnskurarna.

 

1. Mötet öppnades av ordföranden Christer Johansson, därefter hölls en tyst minut och

Elsie-Britte tände ett ljus för Per Eklund, som avlidit under året.

2. Dagordningen föredrogs och godkändes.

3. Till ordförande för mötet valdes Christer Johansson.

4. Till sekreterare för mötet valdes Elsie-Britte Bertilsson.

5. Till att justera dagens protokoll valdes Emil Sundh och Göran Sundh.

6. Kallelsen till mötet ansågs utlyst i behörig ordning.

7. Styrelseberättelsen föredrogs och godkändes.

8. Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes. 7 135 kronor finns i kassan till 2016.

9. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen och dess kassör.

10. Till styrelsen omvaldes Christer Johansson, ordförande, Einar Andersson, kassör, samt Elsie-Britte Bertilsson, sekreterare.

Till styrelsesuppleanter omvaldes Liselotte Haraldsson och Gudrun Hoff.

11. Till revisorer omvaldes Lennart Johansson och Ove Hoff, samt Lena Ingerwald som revisorsuppleant.

12. Till festkommittén i Kvarneket omvaldes Hans Haraldsson, Jonas Bertilsson, Erik Samuelsson, Johan Bylin, Anders Westström, Jan-Olof Johannesson, Morgan Svensson och Sandra Svensson. Hans Haraldsson är sammankallande.

Till ”grötkommittén” för slåttergillet omvaldes Inga Karlsson och Liselotte Haraldsson, samt Jenny Lööv.

13. Till valberedningen omvaldes Hans-Olof Lindahl, Hasse Svensson och Anders Johansson, vilken är sammankallande.

14. Aktiviteter i Kvarneket:

– Vårstädning blir det den 25 april klockan 18.00

– Metartävling i Furen den 5 maj klockan 15.00

– Torpvandring den 6 juni, samling vid Kvarneket 08.30. Tag med egen fikakorg!

– Midsommarstången kläs kvällen före midsommarafton, den 23:e, samling vid Kvarneket klockan 18.00. Tag gärna med blommor, som du plockat innan du kommer!

– Midsommarfesten blir den 24 juni klockan 14.00

– Slåttergillet är i år den 15 augusti klockan 18.00

– Vi hugger och sätter upp julgranen den 26 november. Tid meddelas senare.

– Julen dansas ut den 14 januari 2017 klockan 15.00.

Lappar sätts upp på anslagstavlorna i god tid.

15. Övriga frågor:

Eventuellt ordnas ett julbord i Ryssby även i år. Styrelsen återkommer med information.

Christer informerade om mötet som hållits angående Furen/Dansjöns FVO. De har varit i kontakt med Johnny Ståhl, för att få information om hur kräftfisket kan bli bra igen. Man ska fiska upp skräpfisken och därmed reducera vitfisken och gallra bort de små abborrarna, de blir inte större. Bottengarn och ryssjor ska användas i Furen, för att få balans mellan rovfisk och vitfisk.

Vår webbmaster, Björn Möller vill ha hjälp med hemsidan.

16. Mötet avslutades av Christer, som tackade de närvarande för visat intresse och inbjöd alla att ta för sig av smörgåstårtan. Efter kaffe och kaka visade Christer Nielsen bilder, som inte tidigare visats, från ett Moheda för länge sedan.

Dag som ovan

Elsie-Britte Bertilsson

 

Justeras:

Emil Sundh                       Göran Sundh