Skog och Historia 2004 – 2007 + 2009

2004 – 2007

Den 2 november 2006 anländer inventeringsteamet till Mohedakartorna.

objekt nr / vad det är / kartbild / x+y  /godkänd av arkeolog eller inte godkänd (G = Godkänd)

328  /  Fossil åker /  Moheda SV-NV / x632250 y142625  /  G

 

2009

Under den hösten som projektet skulle slutföras och påsen knytas ihop för Mohedaregionen hittades ett antal objekt i vår rote.

objekt nr / vad det är / kartbild / godkänd av arkeolog eller inte godkänd (G = Godkänd)

517  /  Vägsten  /  Moheda SV   /  x+y  /  G
570  /  Torplämning  /  Moheda SÖ  /  x+y /  G
571  /  Jordkällare  /  Moheda  /  SÖ /  x+y /  G

Härlövskartan fanns ej att tillgå och tiden tog snöpligt slut – när snön kom!